История посещений
Здесь отображаются адреса сайтов, которые Вы посещаете из Каталога
 
 1. Український нейрохірургічний журнал
  Попередня назва: Бюллетень Української Асоцiацiї Нейрохiрургiв (1995-1999). Журнал публікує матеріали, що стосуються фундаментальних і клінічних досліджень в нейрохірургії, а також нейрорадіології, отоневрології, клінічній нейрофізіології.
 2. ВДУ. Історія та археологія
  Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Історія та археологія". Науковий журнал.
 3. У Фрейда
  Интернет-магазин психологической литературы
 4. Эволюция науки
  Научно-образовательный сайт. Развитие науки. Люди науки. Факты, теории и гипотезы. Необъяснимые явления.
 5. Украинский журнал международного права
  В журнале рассматриваются современные тенденции развития и актуальные проблемы международного права и сравнительного правоведения. Издание знакомит читателя с основополагающими принципами и способствует формированию у него правового сознания.
 6. Патологія
  Журнал "Патологія" публікує статті, оригінальні дослідження огляди з актуальних медичних проблем. Короткі інформаційні повідомлення про новітні досягнення в галузі. Специфіка предмету публікації: патологія, діагностика, цитологія, медичні науки.
 7. Науково-технічний збірник НГУ "Розробка родовищ"
  Завдання: публікація матеріалів наукових досліджень, виробничого досвіду, впровадження передових технологій; обмін науковими ідеями, практичними досягненнями; інформування широкої громадськості про наукові та виробничі результати.
 8. Гірнича електромеханіка та автоматика
  Проблематика: електрифікація гірничих робіт; електрообладнання гірничої промисловості; електромеханіка; математичне моделювання та автоматизація виробничих процесів та проектних робіт гірничої промисловості; контроль технологічних процесів.
 9. Збірник наукових праць "Лінгвістика. Лінгвокультурологія"
  У збірнику "Лінгвістика. Лінгвокультурологія" розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні аспекти когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвістики тексту.
 10. Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін "Славута"
  У збірнику "Славута" представлені результати наукових досліджень в галузі історії, соціології, філології, педагогіки, економіки.
 11. Науковий журнал "Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи"
  У журнал до публікації приймаються матеріали, що висвітлюють результати оригінальних науково-економічних досліджень і розробок. Наукові праці враховуються ВАК України як друкована праця та апробація дисертаційного дослідження.
 12. Современная наука
  Сайт посвящён науке и обучающим материалам— статьям, книгам, курсам, диссертациям
 13. Науковий журнал "Збірник наукових праць ДонІЗТ"
  Офіційний сайт наукового журналу "Збірник наукових праць ДонІЗТ".
 14. Динозавры
  История возникновения и вымирания динозавров.
 15. Наука в Україні
  Новини та статті на тему науки та освіти в Україні.
Войти